Balíček konzultací: 3 hodiny

Společně online zorganizujeme váš prostor doma. Intenzivně spolu budeme pracovat a budete mít moji podporu i třeba při nákupu dóz.
Připravím pro vás plán na každý týden, tak aby vám organizace šla od ruky, ale nezahltila vás.
Vždy na dalším sezení si řekneme, co se povedlo a jak pokračovat dál.
Nutné využít během 2 měsíců.

3 800 

Erika Kusáková
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.