Balíček konzultací: 6 hodin

  • Intenzivní spolupráce, která může trvat 2-3 měsíce. Společně můžeme proměnit vás domov.
  • Nutné využít během 3 měsíců.

6 500 

Erika Kusáková
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.